Information

Frakt och leverans
Leveranstider
Varor vi har i lager skickas normalt inom 2-4 arbetsdagar
Om leveranstiden avviker avsevärt från detta kontaktar vi dig personligen.

Fraktkostnad inom Sverige tillkommer:
Sock och vantbok: 54 kr
Tröjbok: 64 kr
Retrohäfte: 36 kr

För leverans utanför Sverige tillkommer fraktkostnad beroende på volym och land.

Betalning
Hos tantulltuss betalar du din order via swish eller paypal och orden skickas när pengarna kan ses hos tantulltuss.

Du har från det att du mottagit varan retur- och bytesrätt i 14 dagar. Varan måste returneras i oskadat skick och vara helt oanvänd. Vid retur eller byte av varor betalar du returfraktkostnaden. Om det är en reklamation på grund av skadad vara eller att Tantulltuss har skickat fel vara står vi för alla kostnader.

Retur av varor
Meddela oss att du vill returnera en vara genom att kontakta oss på tantulltuss@gmail.com Där får du information om hur du ska göra. När vi fått varan och godkänt returen återbetalar vi dig vad du lagt ut för varan. Vid återbetalning får du pengarna tillbaka inom 7 dagar om du lämnat ditt kontonummer (bankgiro/postgiro/bankkonto), i annat fall kan det ta längre tid. (OBS. Vid angivelse av bankkonto – glöm inte bankens namn, clearingnr och kontonr). Om du inte lämnar kontonr så återbetalar vi dig per postavi (OBS att posten då tar ut en avgift).

Byte
Kontakta oss om du vill byta en vara så reserverar vi den nya varan åt dig. Om du inte gör detta finns det risk för att den vara du vill ha är slut innan vi hinner genomföra bytet. (OBS. Du betalar returfrakten vid byte). När vi fått varan och godkänt den skickar vi ut den nya varan till dig. Om den nya varan är dyrare betalar du mellanskillnaden mot postförskott eller förskottsbetalning, och om den är billigare återbetalar vi dig. Vid återbetalning får du pengarna tillbaka inom 7 dagar om du lämnat kontonummer (bankgiro/postgiro/bankkonto), i annat fall kan det ta längre tid. (OBS. Vid angivelse av bankkonto – glöm inte bankens namn, clearingnr och kontonr). Om du inte lämnar kontonr så återbetalar vi dig per postavi (OBS att posten då tar ut en avgift).

Reklamation
Vid hantering av reklamationer tillämpas Konsumentköplagen. Vid en reklamation kontaktar du oss så snart du upptäckt felet. När vi fått varan och reklamationen blivit godkänd, skickar vi dig en ny vara och ersättning för returfrakten. Alternativt återbetalar vi dig vad du lagt ut för varan och ersätter dig för returfrakten. Det är viktigt att du meddelar oss om hur du vill göra. Vid återbetalning får du pengarna tillbaka inom 7 dagar, om du lämnat ditt kontonummer (bankgiro/postgiro/bankkonto), i annat fall kan det ta längre tid. (OBS. Vid angivelse av bankkonto – glöm inte bankens namn, clearingnr och kontonr). Om du inte lämnar kontonr så återbetalar vi dig per postavi (OBS att posten då tar ut en avgift). Om du vill ha en ny vara skickas den till dig inom 7 dagar.

Tantulltuss värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Nedan följer vår policy avseende integritet (“Integritetspolicy”) som fastställer hur Tantulltuss, org. nr 5906160345, verum 4177, 282 68 Vittsjö, Sverige, tantulltuss@gmail.com.

Integritetspolicyn gäller när tantulltuss tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med tantulltuss. Vid special ärenden hjälper vi Er kunder, (om ni själva önskar detta) att göra köp i vår shop.

Vem ansvarar för dina personuppgifter? tantulltuss är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Per post: Tantulltuss, verum 4177, 282 68 Vittsjö Tel: 0707-923210 E-post: tantulltuss@gmail.com.

Vi avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (bl.a. Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016).

När behandlar vi dina personuppgifter? Som kund hos tantulltuss behandlar vi personuppgifter om dig när du genomför ett köp på hemsida. De ändamål som ligger till grund för Tantulltuss behandling av personuppgifter anges nedan.

Tantulltuss behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan ditt samtycke.

Hur skyddar vi dina personuppgifter? Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust.

Vi värnar om våra kunders personuppgifter! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är:

Tantulltuss
Verum 4177
282 68 Vittsjö
tantulltuss@gmail.com

Företagsregister: Bolagsverket Organisationsnummer: 5906160345

Tantulltuss kommer aldrig att låta någon annan få tillgång till eller använda dina personuppgifter*. Du har alltid rätt att se dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få uppgifterna rättade eller raderade.

Cookies
En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Vår webbplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.

Force Majeure
Garn och handarbete är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt ovan, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bland annat. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, samt onormal nedgång i marknaden..